Animator worden

Speelpleinen Hamme vzw werft elk jaar nieuwe animatoren aan!

Je beleeft gekke zomers waarin blije, spelende kinderen het belangrijkste zijn! Daarnaast is ook het plezier en de vriendschap tussen de animatoren onderling belangrijk! Na de werking, tijdens de zomer, en buiten de zomer amuseren we ons tijdens moni-activiteiten. Zelfs de vergaderingen verlopen alijd op een toffe manier.

De Vlaamse Dienst Speelpleinwerk, of kortweg VDS, organiseert supertoffe cursussen. De cursussen worden bijna volledig terugbetaald door het gemeentebestuur! Na een geslaagde stage ontvang je het, door de Vlaamse overheid erkende, attest “Animator in het jeugdwerk”.

Naast het plezier en de leute krijg je daarbovenop nog een vrijwilligersvergoeding!

Vacature
FAQ Animator

In Hamme wordt gewerkt met 1 ploeg volgens onderstaand dagverloop.

tijdstipactiviteit
07.45 uuranimatoren aanwezig + plein wordt klaargezet
08.00 uurstart inschrijvingen + vrij spel
09.00 uureinde inschrijvingen + animatie 1
09.15 uurstart blok 1
10.00 uur10-uurtje
10.30 uuranimatie 2
10.45 uurstart blok 2
11.45 uurlunch
13.00 uurstart inschrijvingen + vrij spel
13.30 uureinde inschrijvingen + animatie 3
13.45 uurstart blok 3
15.00 uur4-uurtje
15.30 uurvrij spel
15.55 uuranimatie 4
16.00 uureinde werking + start na-opvang + opkuis
16.30 uureinde na-opvang
17.00 uurstart evaluatievergadering + voorbereiden volgende dag
19.00 uurvrijblijvend avondeten, vrijdag frietjes!

In Moerzeke wordt gewerkt met 1 ploeg volgens onderstaand dagverloop.

tijdstipactiviteit
09.30 uuranimatoren aanwezig + voorbereiden dag
10.30 uuractiviteiten en animaties voorbereiden
11.45 uurinoefenen animaties
12.00 uurlunch (zonder kinderen)
12.30 uurstart inschrijvingen + vrij spel
13.30 uureinde inschrijvingen
13.35 uuranimatie 1+ start blok 1
15.00 uuranimatie 2+ start blok 2
16.00 uur4-uurtje
16.30 uurstart blok 3
17.20 uurstart opkuis buiten
17.30 uureinde werking + start na-opvang + opkuis
18.00 uureinde na-opvang
18.15 uurstart evaluatievergadering
19.00 uur vrijdag frietjes, pita, pizza, …!

In Zogge wordt in de mate van het mogelijke gewerkt met 2 ploegen die functioneren volgens onderstaand dagverloop.

tijdstipploeg 1ploeg 2
07.45 uuranimatoren aanwezig + plein wordt klaargezet 
08.00 uurstart inschrijvingen + vrij spel 
08.15 uurvertrek speelpleinbus 
09.00 uureinde inschrijvingen + animatie 1 
09.15 uurstart blok 1 
09.45 uur animatoren aanwezig + voorbereiden dag
10.00 uur10-uurtje 
10.30 uuranimatie 2 
10.45 uurstart blok 2 
12.00 uurlunch 
12.45 uurkinderen komen terug naar speelplein 
13.00 uurrefter opkuisenstart inschrijvingen + vrij spel 
13.30 uurstart evaluatievergadering + voorbereiden volgende dageinde inschrijvingen
13.45 uur start blok 3 
15.00 uur start blok 4
15.45 uur 4-uurtje
16.15 uur start blok 5
17.10 uur verzamelen kinderen van de bus
17.20 uur vertrek speelpleinbus
17.30 uur einde werking + start na-opvang + opkuis
18.00 uur einde na-opvang + start evaluatievergadering + voorbereiden volgende dag
19.00 uur  vrijdagavond frietjes! 

Als animator krijg je voor je werk tijdens de zomer een vrijwilligersvergoeding.
Het totaalbedrag is door de overheid gelimiteerd tot maximaal €1.626,77 (in 2023, op jaarbasis).

Hieronder vind je wat deze vergoeding per dag bedraagt.

Hulpanimator (geen attest) € 15,00/dag
Stagiair (cursus gevolgd) € 30,00/dag
Animator (met attest) € 40,67/dag

Wij moedigen animatoren aan om op verschillende pleinen te staan. De voorkeur van speelplein mag je in je vrijwilligersovereenkomst plaatsen. Per week mag je een ander plein van voorkeur opgeven. De raad van bestuur maakt de planning op en probeert in de mate van het mogelijke ieders voorkeur te behouden.

Jazeker! Doorheen het jaar doen we met de animatoren verschillende activiteiten, vormingsmomenten en gaan we zelfs op speelpleinweekend.

Ook de werkgroepen waarbij je je als animator kan aansluiten, houden soms samenkomsten doorheen het jaar. Je kiest zelf voor welke werkgroep jij je graag wil inzetten. Dit wordt ieder jaar opnieuw ingevuld. Ook wordt telkens een nieuwe verantwoordelijke ’trekker’ aangesteld, die de leiding neemt. Vrijwillige trekkers zijn altijd welkom! Vaste werkgroepen zijn: 

  • werkgroep structuur
  • werkgroep communicatie en pr
  • werkgroep moni-activiteiten
  • werkgroep carnaval
  • werkgroep slotfeest
  • werkgroep kerstfeest en animatorenwerving
  • werkgroep schoolbezoeken
  • werkgroep speelpleinweekend

Je kan een speelpleincursus bij de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) volgen vanaf het jaar dat je 15 wordt. In datzelfde jaar mag je bij ons starten als animator (bij voorkeur met dergelijke cursus reeds gevolgd).

Je kan het attest animator behalen door de cursus ‘animator’ te volgen bij de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS). Na de cursus gevolgd te hebben volgt de stage op het speelplein. Na het positief doorlopen van je stage ontvang je het attest “Animator in het jeugdwerk” erkend door de Vlaamse Gemeenschap.

Een attest van een andere jeugdbeweging wordt ook aanvaard zolang deze maar erkend is door de Vlaamse Gemeenschap. De attesten uitgegeven door de meeste andere jeugdbewegingen (Chiro, Scouts, Jeugd Rode Kruis, KSA, …) worden erkend door de Vlaamse Gemeenschap.

Je dient minimaal 50 uur stage te lopen op het speelplein om een attest te kunnen krijgen van de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS). Bij ons wordt gewerkt met een stageperiode van drie weken, waarmee je dit aantal uren zeker haalt. Je wordt gedurende deze periode begeleid door de weekverantwoordelijke, een persoonlijk ‘mitje’ of ‘pitje’, en uiteraard de andere reeds ervaren animatoren in je ploeg.

Aan het begin van elke week krijg je een stagebegeleider (mitje of pitje) toegekend door de weekverantwoordelijke. Hiermee doe je per dag enkele activiteiten. Op het einde van de dag ga je even met hem of haar samenzitten voor een korte evaluatie. Aan het einde van de week wordt er weer samen gezeten voor de evaluatie van de hele week. Hierbij wordt ook je stageboekje dat je meegekregen hebt van de cursus ingevuld.

Op het einde van de zomer zitten jouw stagebeleiders samen om de hele stageperiode te evalueren. Op deze vergadering wordt ook een advies uitgeschreven voor de Raad van Bestuur. Het zijn zij die de “Hamvraag” invullen in het stageboekje en dit overmaken aan de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk.

Inschrijven is het makkelijkst via de website van Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS). Hier vind je tevens alle info waaronder prijs, periode, benodigdheden, … omtrent de cursus.

Omdat we streven naar een kwaliteitsvolle werking met bekwame animatoren moet je in het bezit zijn van een geldig attest of de stageperiode doorlopen na het volgen van een cursus van de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS)Het is ook leuk om zo’n cursus te volgen waar je elke dag spelletjes speelt en leert spelletjes voor te bereiden. 

Je bent welkom als hulpanimator (geen attest) om mee activiteiten te begeleiden, maar dit zal altijd in aanwezigheid van een vaste animator zijn.