Speelpleinen Hamme vzw - Partner van het spelende kind!

Speelpleinen Hamme is er voor alle kinderen van 5 tot 13 jaar die nog écht willen spelen!
Vanuit een open speelaanbod kunnen de kinderen elke werkdag kiezen uit verschillende knap in elkaargebokste activiteiten. Als ze daarin geen zin hebben kunnen ze ook allerlei leuk spelmateriaal ontlenen, lampen bouwen, waterbanen aanleggen in de zandbak, ... We houden een oogje in het zeil.

Onze enthousiaste ploeg van gebrevetteerde animatoren (die tijdens het schooljaar gespecialiseerde opleidingscursussen volgen) staan steeds te trappelen van enthousiasme om tijdens de zomervakantie aantrekkelijke activiteiten te organiseren voor kinderen van 5 tot 13 jaar.
Reeds meer dan 75 jaar draait deze particuliere speelpleinwerking volledig op vrijwilligers.

Open spelaanbod voor:
- kleuters: geboortejaren 2013 t.e.m. 2012
- kids: geboortejaren 2011 t.e.m. 2008
- 11+: geboortejaren 2009 t.e.m. 2005

Vooraf inschrijven is niet nodig. Inschrijven kan elke werkdag vanaf 4 juli 2018 op één van onze speelpleinen.

Copyright Speelpleinen Hamme VZW - Privacyverklaring